Aspekty, které ovlivňují úspěšnost rodinných firem.

Zdvojené role (resp. vzájemně se překrývající) mohou mít za následek:

 • zmatky v řízení firmy, nevhodné směšování záležitostí rodiny, firmy a vlastnictví

Sdílená identita:

 • svazující pocit v důsledku příliš úzkých a osobních vztahů, v důsledku toho ohrozí odcizení od rodiny i firmy

Celoživotní společná historie členů rodiny:

 • členové rodiny mohou vzájemně poukazovat na své slabiny, zklamání z dětství mohou vést k nedostatku důvěry v pozdějších pracovních vztazích

Emoční zapojení a ambivalence:

 • odpor nebo pocity viny mohou komplikovat pracovní vztahy, může se objevit skrytá nenávist

Soukromý jazyk:

 • může odstartovat citlivé reakce, které poškozují komunikaci a vytvářejí   podmínky pro vznik osobních konfliktů

Vzájemná znalost soukromého života:

 • může u příbuzných vést k pocitu, že jsou příliš úzce sledováni a v podnikání až  „uvězněni“

Smysl připisovaný rodinné firmě:

 • při nestejném vnímání mohou mezi členy rodiny vzniknout konflikty
Jako poradci, koučové a terapeuti pomáháme lidem a jejich rodinám řešit obtížné situacemi více než 10 let.

Potřebujete mít zdravé vztahy a rozvíjet lidi =  byznys koučování je řešení.

Koučování je důvěryhodný vztah, který pomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Během tohoto procesu klient prohlubuje svoje učení, zlepšuje svůj výkon a zvyšuje kvalitu svého života. Svých cílů dosahuje rychleji a efektivněji, než kdyby koučování nevyužíval. (definice ICF)

Firmy nejčastěji najímají kouče z těchto důvodů:

 • chtějí vyřešit vztahy mezi sebou, konflikty mezi rodinnými příslušníky
 • chtějí lépe komunikovat, lépe si rozumět
 • chtějí rozvíjet své zaměstnance, rozvinout jejich talent, zlepšit jejich výkon,
 • chtějí motivovat zaměstnance
 • chtějí efektivnější řízení firmy

Co nabízíme

Individuální koučování – pro jednotlivce

Skupinové koučování  – pro celou rodinu, pracovní kolektivy, které procházejí změnou nebo konfliktem nebo mají před sebou obtížný úkol, potřebují zlepšit pracovní výkon i atmostéru na pracovišti.

 

Potřebujete získat jiný pohled na konkrétní „případ“, který řešíte = řešením může být supervize

Supervize je nástroj celoživotního učení. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných = Vás, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize Vám poskytuje supervizor zpětnou vazbu k vaší práci. Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces).

 

Pro koho je supervize vhodná

 • pro všechny profesionály, ve všech oblastech práce s lidmi (manažery),
 • pro všechny, kteří potřebují získat jiný pohled na konkrétní „případ“, který řeší.